9 września Żywot świętego Korbiniana, biskupa

(Żył około roku Pańskiego 730) Święty Korbinian, pierwszy biskup diecezji monachijsko-freizingskiej, urodził się w roku 668 w Chartres. Już jako dziecko okazywał szczególny pociąg do modlitwy i rzeczy Boskich. Gdy utracił matkę, sprzedał wszystką ojcowiznę, osiadł jako pustelnik przy kapliczce świętego Germana i oddawał się przez lat czternaście pokucie i umartwieniom. Kilku bogobojnych mężów przyłączyło się doń i wiodło z nim życie zakonne według reguły św. Benedykta. Sława jego świątobliwości sprowadzała do niego wielu, dla szukania pociechy, zasięgania rady i polecania się jego modłom. Ustawiczne przeszkody, jakich doznawał w ulubionej samotności, napełniły go obawą o własne zbawienie i skłoniły do opuszczenia pustelni i podróży do Rzymu, gdzie za pozwoleniem papieża spędził jakiś czas na modlitwie u grobu świętego Piotra. Poznawszy dokładnie serce i zdolności Korbiniana, nakazał mu papież Konstanty oddać się ściślejszej służbie Boskiej i w tym celu udzielił mu święceń kapłańskich i biskupich. Święty Korbinian Z pokornym poddaniem się woli Namiestnika Chrystusowego wrócił Korbinian do Francji, gdzie znalazł obszerne pole pracy, gdyż lud tamtejszy zdziczał w nieustannych wojnach domowych. Zbrojny mieczem słowa Bożego śmiało wystąpił przeciw występkom i zbrodniom. Jego ognista wymowa wywierała skuteczny wpływ tak na duchowieństwo, jak i świeckich, toteż wkrótce zyskał wielką sławę. Pokorny biskup głęboko … Czytaj dalej 9 września Żywot świętego Korbiniana, biskupa