1 września Żywot świętego Idziego, opata

(Żył około roku Pańskiego 550) Egidiusz albo Idzi, rodem z Aten, pochodził ze znakomitej rodziny dawnych królów greckich. Rodzice jego byli bardzo zamożnymi i przykładnymi chrześcijanami. Wychowali syna jak najstaranniej, a że Pan Bóg obdarzył go niepospolitymi zdolnościami, rychło zasłynął znakomitą nauką, a obok tego wielką pobożnością. Ulubionym jego zajęciem były książki i modlitwa. Stroniąc od zwykłych rozrywek młodzieży, w chwilach wolnych odwiedzał ubogich, hojnie ich obdarzał, a chorym sam z wielką miłością usługiwał. Zdarzyło się, że kiedy był dzieckiem, oddał biednemu własną suknię, nie mając go czym innym wesprzeć. Będąc jeszcze bardzo młodym, odziedziczył po śmierci rodziców bardzo znaczny majątek, lecz nie wahał się długo, jaki z niego ma uczynić użytek. Pomny na słowa Pana Jezusa: „Idź, sprzedaj co masz, i daj ubogim” (Mat. 19,21), sprzedał święty Idzi całą majętność swoją i rozdawszy wszystkie pieniądze biednym, z miłości ubogiego Pana Jezusa sam żył z żebraniny. Czyn tak wielkiej miłości bliźniego i zaparcia się samego siebie zjednał mu wielki szacunek w całym mieście, a jeszcze bardziej rozsławiły jego świątobliwość dwa następujące cuda: Gdy pewnego razu w dzień uroczysty był w kościele, opętany znajdujący się tamże zaczął wyć straszliwie. Idzi, zdjęty litością, przybliżył się do niego, i w imię Jezusa Chrystusa … Czytaj dalej 1 września Żywot świętego Idziego, opata