Jak czytać Pismo Święte

Nie jest ważne, by Pismo Święte zrozumieć w momencie czytania, to chyba jest jeden z największych błędów jakie człowiek robi, czytając by zrozumieć od razu Słowo Boże. Czytajmy by Pamiętać, …

Bogactwo, cel czy Dar?

Bogactwo materialne jest celem przez co zniewala spragnione ciała. Bogactwo duchowe jest Darem, a przez radosne dzielenie się Dobrem otrzymuje się szczęście i wolność.

O co chodzi w Ofierze Mszy Świętej

Fragment nagrania pochodzi z 1973 roku, z filmu Katolicy (lub Konflikt), w reżyserii Jacka Golda. https://www.gloria.tv/video/yJvo168igxCBJyW1uiptyxX4C Cały film Katolicy https://www.gloria.tv/video/BZvCHMF93HVPRFAZ4rz8dFP2q