Jak czytać Pismo Święte

Nie jest ważne, by Pismo Święte zrozumieć w momencie czytania, to chyba jest jeden z największych błędów jakie człowiek robi, czytając by zrozumieć od razu Słowo Boże. Czytajmy by Pamiętać, by Modlić się i żyć Nim. Przychodzi i przyjdzie czas, w którym te przeczytane i zapamiętane Słowa stają się w pełni zrozumiałe dla danej duszy, ożyje, stanie się Słowo Ciałem i wtedy odkrywa się całą głębię danego rozdziału czy całej Misji Proroka w stosunku do swojego życia.

Ne VIII.3 I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa.
5 Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. 6 I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: «Amen! Amen!» Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi.
9 Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa.