Sami stwarzamy sobie własną rzeczywistość piekła na ziemi

Zgadzamy się na to by powoli zabijano w nas i innych naszą jedyną własność – duszę, zanim umrze nasze ciało biologiczne. Najpotworniejsze jest to, że wprowadza się to za naszą zgodą, dla naszego „dobra”. Doprowadza się nas do takiego stanu duchowego wyniszczenia, by obumarły w nas Wiara, Nadzieja, Miłość, Tożsamość Jedności oraz Szacunek do Boga i drugiego człowieka. Ukazuje nam się tak Boga i bliźniego – w tym przybysza innych kultur – by widzieliśmy w nich naszego wroga, co zmierza do tego by stracić własną godność, a nie czując się już człowiekiem doprowadzić do wojny nienawiści, w której nie ma zwycięzców, a owocem stanie się samounicestwienie. Dla realizacji tego celu przemieniono strukturę Europy z jej Chrześcijańskimi korzeniami w neokomunistyczny obóz, którym celem jest zagłada człowieka, a przede wszystkim naszej duszy. Ostatecznie wepchnie się nas wszystkich w wojnę nienawiści, w pierwszej kolejności tych bojących się o swoje dobra materialne, którzy chętnie zatwierdzą nowe zniewalające prawa, kontrolę osobistą i finansową każdego mieszkańca Europejskiego Obozu.

Albo sojusz z wrogami Boga nienawidzącymi też ludzi pozwalając na śmierć niewinnych, albo Intronizacja Jezus Chrystusa jako Król oparta o Jego Prawo, gdzie będziemy Miłować Boga z całego serca, z całej duszy, z wszystkich myśli i sił, a bliźniego swego jak siebie samego.

Niestety ciągle jeszcze tkwimy w tym pierwszym sojuszu, a kłócimy się między sobą o mało istotne cele, które nadmuchujemy, by odwrócić uwagę.


Komentarze są zamknięte.