9 sierpnia Żywot świętego Romana, żołnierza i Męczennika

(Żył około roku Pańskiego 258) W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nierzadko się zdarzało, że siła wiary stateczność świętych Męczenników, z jaką wobec okrutnych tortur i nielitościwych katów wymawiali słodkie imię Jezus, robiły na poganach tak silne wrażenie, że i oni dawali świadectwo prawdzie i wyrzekali się błędów pogańskich. Podobnie stało się i z Romanem, żołnierzem rzymskim. Dzielny ten rycerz był świadkiem męczeństwa św. Wawrzyńca. Widząc bezprzykładne męstwo i niebiańską pogodę Męczennika wśród najsroższych mąk, słysząc jego śmiałe odpowiedzi na pytania sędziów, pomyślał sobie, że religia, która wyznawców swych potrafi natchnąć taką odwagą i dzielnością, musi być prawdziwą. Oświecony promieniem łaski Bożej posłuchał głosu wewnętrznego i postanowił poznać wiarę chrześcijańską. Święty Wawrzyniec wycierpiał był wiele mąk, ale ponieważ statecznie trwał w wierze, sędzia kazał go z powrotem wtrącić do więzienia. Roman, który należał do jego strażników, wdał się z nim w rozmowę i zwierzył się mu, że pragnie zostać chrześcijaninem. Ucieszony, że może Bogu nową duszę pozyskać, uczył go święty Wawrzyniec katechizmu i wyjaśnił mu główne artykuły wiary. Słowa sługi Jezusowego przekonały Romana, przeto rzewnymi słowy błagał swego nauczyciela o chrzest święty, co Wawrzyniec niezwłocznie spełnił. Święty Roman Roman nie taił się z tym, że jest wyznawcą wiary Chrystusowej, a gdy to … Czytaj dalej 9 sierpnia Żywot świętego Romana, żołnierza i Męczennika