5 sierpnia Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej

(Działo się roku Pańskiego 366) Rzym, stolica całego świata chrześcijańskiego, ma przeszło 400 kościołów, nie licząc w to kaplic i oratoriów; 70 z tych świątyń poświęconych jest czci Matki Boskiej. Pomiędzy tymi 400 świątyniami odznaczają się cztery, przewyższające wspaniałością i pięknością nie tylko wszystkie kościoły w Rzymie, ale i na całym świecie: kościół Zbawiciela na Lateranie, kościół Maryi Panny Śnieżnej, bazylika świętego Piotra, oraz bazylika świętego Pawła. Powodem wybudowania słynnego na cały świat kościoła Maryi Panny Śnieżnej był następujący wypadek, którego wiarogodność poświadczają nie tylko znakomici pisarze, ale i papieże Mikołaj IV, Grzegorz IX i Pius II. Za czasów panowania papieża Liberiusza (352-363) żył w Rzymie mąż zacnego rodu, bogobojny i bardzo majętny, imieniem Jan. Miał on za żonę niewiastę szlacheckiego pochodzenia, odznaczającą się wielu zaletami. Ponieważ byli bezdzietni, postanowili przeto Najświętszą Pannę uczynić spadkobierczynią ogromnego majątku. Chodziło tylko o to, jak tego dokonać. Gdy nad tym rozmyślali, w nocy dnia 4 sierpnia, a zatem w najskwarniejszej porze roku, ukazała się im we śnie Dziewica święta, oświadczając, że zapis przyjmuje i pragnie, aby na Jej cześć wybudowali kościół na wzgórzu eskwilińskim. „Miejsce – dodała – na którym macie wystawić świątynię, poznacie po tym, że rano będzie pokryte świeżo spadłym śniegiem”. … Czytaj dalej 5 sierpnia Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej