3 sierpnia Żywot świętego Eugeniusza, biskupa i Męczennika

(Żył około roku Pańskiego 485) Król Wandalów Genzeryk srodze prześladowa! Kościół Boży w Afryce. Następca jego, syn Huneryk, również arianin, z początku okazywał katolikom przychylność i pozwolił gminie kartagińskiej obrać biskupa, którego była pozbawiona już dwadzieścia cztery lata. Obrano Eugeniusza, męża wielkiej świątobliwości i nauki. Pokora jego, i miłość bliźnich i łaskawość były niewypowiedziane, ale biskupi ariańscy dotąd oskarżali go przed królem, aż wreszcie wymogli na nim, że zabronił mu głosić kazania i nakazał, aby osoby w ubiorze wandalskim wyganiał z swego kościoła. Odpowiedział mu na to Eugeniusz: Dom Boży jest otwarty dla wszystkich, nie godzi się nikogo wyganiać, a poza tym wielu katolików nosi ubiór wandalski. – Otrzymawszy tę odpowiedź, kazał Huneryk u drzwi kościelnych postawić żołnierzy, którzy każdemu wchodzącemu w ubiorze wandalskim żelaznymi obcęgami wyrywali włosy z głowy wraz ze skórą, a nadto wszystkim katolikom należącym do dworu odebrał urzędy i dochody. Gdy tym nic nie wskórał, chwycił się tyran innego sposobu, a mianowicie zaczął wypędzać biskupów, kapłanów, i wiernych w pustynne okolice, gdzie ich trudzono ciężkimi robotami. Na koniec kazał zamknąć wszystkie kościoły katolickie, majętności biskupów oddał swym ministrom i po całym kraju rozesłał siepaczy, aby mękami zmuszali katolików do przyjmowania błędów ariańskich. Święty Eugeniusz, biskup kartagiński, … Czytaj dalej 3 sierpnia Żywot świętego Eugeniusza, biskupa i Męczennika