30 lipca Żywot świętej Julity, Męczenniczki

(Żyła około roku Pańskiego 305) Święta Julita, bogobojna wdowa, posiadała rozległe dobra. Mieszkała ona w Cezarei, mieście położonym w Kapadocji w Azji Mniejszej. Bliższych okoliczności jej życia nie podaje nam historia, ale według przysłowia: „Jakie życie, taka śmierć”, wolno z jej pięknej, świątobliwej śmierci wnosić, że i życie jej było cnotliwe i przykładne. Ciało jej pochowano w katedrze cezarejskiej, a święty Bazyli, słynny Doktor Kościoła i arcybiskup Cezarei, wygłosił w siedemdziesiątą rocznicę jej zgonu pochwalną mowę, stanowiącą najpiękniejszy pomnik świątobliwej Męczennicy. Brzmienie jej jest mniej więcej następujące: „Powodem dzisiejszego zgromadzenia w tym przybytku Bożym jest uroczystość, ustanowiona na cześć świętej Julity, Męczennicy. Słusznie dzień ten obchodzimy na pamiątkę wielkiej, bohaterskiej walki, jaką przebyła trzykroć ubłogosławiona wdowa Julita, słaba ciałem, ale mężna i silna duchem niewiasta, jeśli godzi się nazwać niewiastą tę, która męstwem i odwagą prześcignęła naturę niewieścią. Pogromiła i zwalczyła ona szatana, powszechnego nas , wszystkich wroga i blaskiem swych cnót skruszyła jego potęgę. Kusił on ją, aby się wyparła Boga, wmawiając w nią, że Bóg jej nie ochroni, ale w rzeczywistości znalazł ją silniejszą, aniżeli się po białogłowie spodziewać można było, albowiem na pogróżki, jakimi ją nieprzyjaciel zastraszyć usiłował, odpowiadała jedynie uśmiechem. Stało się, iż Julita widziała się … Czytaj dalej 30 lipca Żywot świętej Julity, Męczenniczki