23 lipca Żywot świętego Franciszka Solana, Wyznawcy

(Żył około roku Pańskiego 1610) Franciszek urodził się w diecezji Kordoba w Hiszpanii, roku Pańskiego 1549. Już jako dziecię odznaczał się skromnością, milczeniem i budującą łagodnością, darem uśmierzania gniewu i jednania zwaśnionych. Pewnego razu trafił na chwilę, kiedy dwaj Hiszpanie walczyli z sobą na zabój. Natychmiast ukląkł pomiędzy przeciwnikami, rozpostarł ramiona i błagał walczących tak gorąco i serdecznie o pojednanie, iż schowali miecze do pochew i podali sobie ręce do zgody. Święty Franciszek Solanus Wychowanie i naukę pobierał u jezuitów, pragnąc jednakże naśladować skromność i ubóstwo Zbawiciela naszego, Chrystusa Pana, wstąpił do zakonu św. Franciszka z Asyżu. Niezadługo stał się pierwszym w skromności, posłuszeństwie, zaparciu się siebie samego i gorliwości w modlitwie; całe noce trawił na oddawaniu czci Najświętszemu Sakramentowi, a jeśli widział zakonnika przejętego równą czcią i miłością Boga, wzywał go jak najuprzejmiej do współzawodniczenia w nabożeństwie, mówiąc: „Bracie, przekonajmy się, kto z nas obu serdeczniej miłuje Jezusa, narzeczonego dusz naszych i kto Mu okaże w tym tygodniu więcej dowodów przywiązania!” Wyświęcony na kapłana, pełnił obowiązki kaznodziei i głosił słowo Boże słowami prostymi, jasno i zrozumiale, ale z takim przejęciem i namaszczeniem, że słuchacze, wzruszeni do żywego, schodzili z szerokiego gościńca grzechu, aby wstąpić na ciasną ścieżkę cnoty. Prawdę … Czytaj dalej 23 lipca Żywot świętego Franciszka Solana, Wyznawcy