15 lipca Żywot błogosławionego Szymona z Lipnicy

(Żył około roku Pańskiego 1480) Błogosławiony Szymon urodził się w Lipnicy, miasteczku położonym w paśmie gór karpackich, o 10 mil od Krakowa, niedaleko Bochni. Tu mieszkali jego ubodzy rodzice, tutaj też przyszedł na świat około roku 1420. Dobre nauki i lepsze jeszcze przykłady cnotliwego życia, jakie słyszał i widział w domu rodzicielskim, zachęciły Szymona do dobrego postępowania jeszcze w dziecinnych latach. Uczył się też pilnie i postępował w naukach, a rodzice, widząc to, wysłali go na akademię krakowską. Nauczycielami lub współuczniami błogosławionego Szymona byli: św. Jan Kanty, św. Jan z Dukli, błogosławiony Władysław z Gielniowa, wielebny Michał Giedrojć i wielu innych. Dzięki gorliwej pracy i chętnej pomocy tych światłych mężów wkrótce tak postąpił w naukach, że został policzony w poczet profesorów, a podobne postępy czynił w cnotach chrześcijańskich. Nic też dziwnego, że kiedy św. Jan Kapistran począł miewać kazania na rynku krakowskim, zastał tam już jego i wiele innych serc dobrze do służby Bożej przygotowanych. Bardzo wielu z profesorów i uczniów akademii, zagrzanych gorącymi słowy tego świętego kaznodziei, porzuciło szeroką drogę światową i przyjęli jarzmo Chrystusowe przez wstąpienie do zakonu. Błogosławiony Szymon również był jednym z nich, oblókł gruby habit św. Franciszka w klasztorze oo. bernardynów w Krakowie na Stradomiu, … Czytaj dalej 15 lipca Żywot błogosławionego Szymona z Lipnicy