13 lipca Żywot świętego Prokopa, opata

(Żył około roku Pańskiego 1053) Święty Prokop urodził się na początku wieku jedenastego w Czechach, w małej wiosce zwanej Chotum. Rodzice jego byli niezamożni, ale za to bogaci w cnoty chrześcijańskie. Dom ich był wzorem chrześcijańskiego pożycia i pomimo że sami nie opływali w dostatki, każdy ubogi znajdował tam jak najserdeczniejsze przyjęcie i wsparcie. Święty Prokop od dzieciństwa pobożnie chowany, był wzorem pobożności i niewinności. Młodym jeszcze był chłopakiem, kiedy zamiast oddawania się zwykłym jego wiekowi rozrywkom i zabawom, ile miał wolnego czasu, spędzał na modlitwie i na czytaniu ksiąg pobożnych. Pierwsze lata dzieciństwa spędził pod okiem rodziców w domu i tam już w naukach był kształcony. Gdy podrósł, oddano go do wyższych szkół w Pradze. Pilnie oddając się naukom, nie wygasił w sobie wcale ducha pobożności, którego wyniósł z domu. Owszem, wytrwały w ćwiczeniu się w modlitwie, zawiązawszy bliższe stosunki z najświątobliwszymi kapłanami, uchronił się nie tylko od skażenia obyczajów, co zwykle grozi młodzieńcowi kształcącemu się w publicznych szkołach, ale nawet wielkie w cnotach uczynił postępy. Po ukończeniu nauk, w których odznaczał się zawsze jako bardzo zdolny i najpracowitszy uczeń, powrócił do domu, z myślą wstąpienia do stanu duchownego. Nie chcąc jednak powziąć postanowienia w tak ważnej sprawie bez … Czytaj dalej 13 lipca Żywot świętego Prokopa, opata