6 lipca Żywot świętego Goara, kapłana

(Żył około roku Pańskiego 649) Znamienity ten wyznawca Chrystusowy miał rodziców szlachetnego rodu; posiadłych w Akwitanii. Wyświęcony na kapłana, był jako duszpasterz ulubieńcem ludu, ale pokora jego poznała się na niebezpieczeństwach świata i skłoniła go do osiedlenia się w Niemczech, gdzie wiódł żywot samotny. Za pozwoleniem biskupa trewirskiego zbudował sobie między Oberwezel i Boppard pustelnię i kaplicę, gdzie oddał się całkowicie modlitwie, życiu pustelniczemu, a odwiedzającemu go ludowi, pomiędzy którym było wiele pogan, tłumaczył prawdy Ewangelii świętej i tajemnice wiary. Liczne cuda, które czynił na kalekach i chorych, sprowadzały do niego coraz większe tłumy ludzi, pragnących nauki i pociechy. Każdego wiódł do wiary, miłości Boga i bliźniego i uczył wystrzegać się grzechu. Pustelnia jego stała otworem dla każdego biedaka i gościa. Każdego gościnnie przyjmował i darzył życzliwą i zbawienną radą. Nie dziw, że uprzejmość, gościnność i usłużność Goara wywierały jak najzbawienniejszy wpływ na lud, jednakże przed biskupem trewirskim, Rustikusem, oczerniono go jako żarłoka, opoja, obłudnika, że cela jego to po prostu zajazd publiczny, do którego schodzą się ostatnie wyrzutki. Biskup wysłał dwóch dworzan, którzy mieli zbadać sprawę, Goara pociągnąć do odpowiedzialności i nałożyć nań karę, gdyby coś zdrożnego dostrzegli. Goar przyjął ich uprzejmie, a gdy mu oświadczyli wolę biskupa, odpowiedział, … Czytaj dalej 6 lipca Żywot świętego Goara, kapłana