4 lipca Żywot świętego Udalryka, biskupa

(Żył około roku Pańskiego 970) Święty Udalryk był synem hrabiego Hupolda na Kyburgu i Dillingen i jego małżonki Dietburgi, córki księcia szwabskiego. Słabowite, ale uzdolnione pacholę odebrało religijne wychowanie w klasztorze St. Gallen. Poznał on tam bogobojną pustelnicę Wiboradę, osiadłą przy kapliczce świętego Jerzego, i często z nią rozmawiał o Niebie i życiu pozagrobowym. W jednej z rozmów, dotyczących przyszłego jego powołania, gdy wahał się, czy ma zostać świeckim czy też zakonnym księdzem, przepowiedziała mu Wiborada, że wola Boga nie przeznaczyła go na członka klasztoru St. Gallen, lecz na biskupa diecezji, leżącej na wschodzie, gdzie rzeka Lech stanowi granicę dwóch krajów. Udalryk wrócił do rodziców i oddał się do dyspozycji Wojciecha, biskupa augsburskiego. Ten wyświęcił go na kapłana i mimo jego młodości dał mu kanonikat przy katedrze. Udalryk trawił cały czas na pełnieniu obowiązków swego urzędu, nauce, żarliwej modlitwie i udzielaniu jałmużny. Aby się utwierdzić w wierze i życiu chrześcijańskim, odbył pielgrzymkę do grobu świętych apostołów w Rzymie i katakumb Męczenników. Gdy wrócił w strony rodzinne, na augsburskiej stolicy biskupiej zasiadał już nowy pasterz, Hilkin. Udalryk, nie mogąc patrzeć obojętnie na jego niedołężne rządy, złożył swój urząd, chodził tylko do chóru i zajął się zarządem dóbr rodzinnych na rzecz matki, … Czytaj dalej 4 lipca Żywot świętego Udalryka, biskupa