3 lipca Żywot świętego Ottona, biskupa

(Żył około roku Pańskiego 1130) Święty Otto, biskup Bambergu, apostoł Pomorza, urodził się około roku 1062, jako potomek możnej niemieckiej, rodziny Mistelbachów. Za młodu dostał się na dwór księcia polskiego Władysława Hermana i nauczywszy się języka krajowego pracował jako nauczyciel, przy czym życiem bogobojnym dawał uczniom piękny przykład. Wkrótce też zwrócił na siebie uwagę księcia, wskutek czego został przezeń mianowany kapelanem nadwornym i kilkakrotnie z jego ramienia jeździł w poselstwie do cesarza Henryka IV. Około roku 1090 widzimy go już u boku Henryka IV. Jak świadczą dzieje, wywierał on na chwiejnego władcę jak najlepszy wpływ, modlił się z nim rano i wieczorem i ułożył dlań całoroczny brewiarz. Pobożnością swoją i dobrym przykładem starał się wpłynąć na poprawę obyczajów dworzan i nie pozwalał na gorszące rozmowy w swojej obecności, mimo to jednak wszyscy go miłowali. Jako skarbnik cesarski gorliwie zabiegał o wykończenie budowy katedry w Spirze i wiernie zarządzał powierzonym na ten cel funduszem, gdy natomiast jego poprzednicy, kierując budową, dopuszczali się wielu sprzeniewierzeń i licznych oszustw. Cesarz w uznaniu jego zasług mianował go kanclerzem. W roku 1102 umarł biskup bamberski, Ruprecht. Gdy deputacja mężów znamienitych rodem i godnością prosiła cesarza o następcę, monarcha rzekł: „Przeznaczyliśmy wam biskupa, górującego nad wszystkimi … Czytaj dalej 3 lipca Żywot świętego Ottona, biskupa