1 lipca Żywot świętego Rumolda, biskupa i Męczennika

(Żył około roku Pańskiego 750) Rumold był synem Dawida, króla Szkocji. Już w małym dziecięciu przejawiały się oznaki jego przyszłego powołania, a reszty dokonało wychowanie przez pewnego bogobojnego biskupa. Gdy Rumold miał lat piętnaście, sprowadzono go na dwór, nie zdołano go jednak przymusić, aby za wzorem innych oddał się próżniaczemu życiu, jakie tam prowadzono. Podczas gdy jego rówieśnicy gonili za rozrywkami, on oddał się pobożności, najsurowszej pokucie i uczynkom miłosierdzia. Z szczególnym upodobaniem odwiedzał chorych i dotkniętych kalectwem, a i ubodzy mieli w nim wielkiego dobrodzieja. Oko Pańskie z upodobaniem patrzyło na pobożnego młodzieńca. Gdy Rumold pewnej nocy według swego zwyczaju pogrążony był w modlitwie, ukazał mu się anioł i radził mu, aby zrzekł się znikomego królestwa ziemskiego wzamian za koronę szczęścia wiekuistego. Od tego czasu świat zbrzydł świętobliwemu młodzieńcowi, a w jego duszy zbudziło się gorące pragnienie ofiarowania życia na wyłączną służbę Bożą. Niedługo potem rada państwa zażądała, by jako przyszły monarcha pojął małżonkę. Gdy mu o tym oznajmili rodzice, dał im taką odpowiedź: „Nie mówcie mi, proszę, o dobrach ziemskich i uciechach światowych, bo postanowiłem wszystko opuścić i w ubóstwie służyć Chrystusowi”. Matka mniemała, że Rumold mówi to tylko z nieśmiałości, że może da się odwieść od swego … Czytaj dalej 1 lipca Żywot świętego Rumolda, biskupa i Męczennika