25 czerwca Żywot świętej Emmy, wdowy

(Żyła około roku Pańskiego 1040) Wspaniały kościół biskupi w Gurk pod Celowcem w Karyntii jest od blisko tysiąca lat świadkiem miłości pełnej wiary, z jaką święta Emma urządziła to siedlisko nauki religii i chrześcijańskich obyczajów. Urodziła się ona w (Karyntii roku Pańskiego 983; była córką możnego hrabiego Engelberta Peilensteina i Tuty, krewnej cesarza Henryka II. Pod troskliwą opieką pobożnych rodziców rozwijał się jej umysł i serce w szlachetności i bo jaźni Bożej, a dokończyła jej wychowania święta cesarzowa Kunegunda. W młodym jeszcze wieku poszła za mąż za hrabiego Wilhelma Friesach, który w pobożności najzupełniej jej dorównywał. Od dnia zawarcia ślubów małżeńskich bywali oboje codziennie na Mszy świętej i co niedzielę przystępowali do Stołu Pańskiego. Małżeństwo to pobłogosławił Pan Bóg dwoma synami, których pobożni rodzice wychowali w posłuszeństwie i pobożności, jaką sami byli przejęci. Hrabia Wilhelm posiadał w Friesach i Zeltschach bogate kopalnie złota i srebra. Pewnego razu musiał hrabia podpisać wyrok śmierci na robotnika, który popełnił zbrodnię, wskutek czego inni zaprzysięgli mu zemstę. Dokonali jej w ten sposób, że mu zabili obu synków, gdy ci zwiedzali kopalnie. Strata dziatek sprawiła rodzicom niewypowiedzianą boleść. Emma płakała dzień i noc nad grobem swych synów i tylko modlitwa przynosiła jej ulgę. Myśl o … Czytaj dalej 25 czerwca Żywot świętej Emmy, wdowy