23 czerwca Żywot świętej Marianny Egniskiej, dziewicy

(Żyła około roku Pańskiego 1200) Święta Marianna, nazwana Egniską, od miasta Egni, w którym długo przebywała, urodziła się w miasteczku Niwella, położonym w Belgii w biskupstwie leodyjskim, roku Pańskiego 1177, z rodziców w wielkie dostatki opływających. Od najmłodszych lat darzył ją Pan Bóg szczególnymi łaskami, zapowiadającymi wysoką świątobliwość, do jakiej z czasem dojść miała. Już wtedy Pan Jezus, który chciał, aby w Nim jednym całe swoje szczęście znajdowała, oderwał jej serce od rzeczy stworzonych. Marianna wzgardziła wszystkim, w czym młode dziewice zwykle największe mają upodobanie, to jest płochymi rozrywkami, uciechami światowymi i strojami. Rodzice dawali jej przepyszne suknie, klejnoty, drogie perły, ona jednak starała się jak najrzadziej ich używać, a zato miała wielkie upodobanie w samotności, na którą często się udając, modliła się gorąco i rozpamiętywała wieczne prawdy. O północy nawet wstawała i ujmując sobie spoczynku trwała na modlitwie; ubogim okazywała wielkie miłosierdzie, a dla zakonnic taką czcią była przejęta, że gdy je spotkała, całowała ich ślady na ziemi. Gdy skończyła lat czternaście, wydali ją rodzice za mąż, ona jednak wkrótce skłoniła małżonka, iż oboje czystość Panu Bogu dozgonną obiecali i wzgardziwszy dobrami doczesnymi wszystko co mieli rozdali ubogim. Zwykłym pożywieniem Marianny był chleb czarny i twardy, rzadko jarzyna i … Czytaj dalej 23 czerwca Żywot świętej Marianny Egniskiej, dziewicy