7 czerwca Żywot świętego Pawła, biskupa i Męczennika

(Żył około roku Pańskiego 350) Święty Paweł, biskup, należy do wielkich mężów wsławionych walką przeciwko kacerstwu sekty ariańskiej. Jest on w tej walce wiernym towarzyszem świętego Atanazego, świętego Juliusza papieża, świętego Maksymina i świętego Hilariusza, a wierność swą przypieczętował krwią męczeńską, wylaną za Jezusa Chrystusa i Kościół święty. Urodzony w Tessalonice w roku 304, doszedłszy lat młodzieńczych udał się do Konstantynopola. Liczył zaledwie 21 lat, gdy patriarcha Aleksander wyświęcił go na diakona, a poznawszy jego głęboką naukę i wielkie cnoty, zabrał go z sobą na sobór powszechny do Nicei w roku 325. Było to zaszczytne wyróżnienie, a patriarcha taką ku niemu powziął ufność, że po jedenastu latach wspólnej pracy około dobra Kościoła świętego na łożu śmiertelnym polecił go na swego następcę. Istotnie Pawła obrano patriarchą, a pominięto Macedoniusza, który rościł prawa do tej godności, ale był podejrzewany przez wiernych, że skłania się ku arianom. Katolicy radowali się z wyniesienia Pawła na tę godność, znali go bowiem jako męża o niezłomnym duchu, wielkiego kaznodzieję i nieustraszonego szermierza w zatargach z arianami, ci zaś nienawidzili go z całego serca od początku jego rządów aż do śmierci. Po niedługim czasie wystąpił przeciw Pawłowi Euzebiusz, biskup Nikomedii, główny przywódca arianów, i oskarżył go przed … Czytaj dalej 7 czerwca Żywot świętego Pawła, biskupa i Męczennika