31 maja Żywot świętej Petronelli, dziewicy

(Żyła około roku Pańskiego 60) Martyrologium rzymskie nadmienia, iż święta Pertonella była córką świętego Piotra, który zanim powołany został przez Pana Jezusa na apostoła, zaślubiony był ze świętą Perpetuą, która za wiarę poniosła śmierć męczeńską. Święta Petronella przyszła na świat w Galilei, jednej z prowincji Palestyny, w której narodził się, żył i umarł za nas Jezus Chrystus. Rok jej urodzenia nie jest nam znany, ale nie ulega wątpliwości, że przyszła na świat zanim święty Piotr został powołany przez Zbawiciela i otrzymał imię Piotra. Jak z tego wynika, imię Petronelli, które pochodzi od imienia Piotr, nie było jej nadane przy urodzeniu, lecz dopiero przy chrzcie świętym. Gdy książę apostołów osiadł w Rzymie, aby w tym grodzie założyć swoją stolicę jako biskup świata całego, święta Petronella poszła za nim i pod przewodnictwem duchownego i rodzonego swego ojca wiodła życie doskonałej chrześcijanki. Święty Marceli, syn Marka, wielkorządcy rzymskiego, w liście swoim, znajdującym się w aktach męczeńskich świętych Nereusza i Achilleusza, mówi o niej, iż była to dziewica wielkiej świątobliwości, znana w Rzymie pomiędzy wszystkimi chrześcijanami z wielkiego miłosierdzia względem biednych. Dalej opowiada, że zapadła była w ciężką chorobę, dotknięta bowiem paraliżem przykuta była do łoża i ciągłych doznawała boleści. Przejęta wielką miłością krzyża … Czytaj dalej 31 maja Żywot świętej Petronelli, dziewicy