22 maja Żywot świętej Julii, Panny i Męczenniczki

(Żyła około roku Pańskiego 440) Roku 439 zdobyli ariańscy Wandalowie pod królem Genzerykiem Kartaginę w Afryce. Z okrucieństwem sobie właściwym zaczęli prześladować katolików, łupić ich kościoły, bezcześcić ich świętości, na męki oddawać kapłanów, a lud mordować i sprzedawać w niewolę. Tego smutnego losu doznała także Julia, córka znakomitych rodziców, nadzwyczajnej urody, wysoko wykształcona i pełna pobożnych uczuć. Wystawioną na sprzedaż przez łupieskich Wandalów, kupił jako niewolnicę poganin Euzebiusz, kupiec syryjski. Okropna zmiana, jaka zaszła w losie Julii, kiedy z wielkiego bogactwa i dostatków popadła w ubóstwo, a w zamian za uwielbienie, jakim ją otaczano, zyskała pogardę, byłaby złamała serce mniej odważne, ale Julia, będąc chrześcijanką, znalazła wielką pociechę w nauce Chrystusa i z wielką pokorą i cierpliwością przyjęła na się ten krzyż doświadczenia, jaki Jezus Chrystus na nią zesłał i dlatego zniosła ubóstwo, cierpienie, poniżenie, a w końcu nawet śmierć męczeńską. Służąc jako niewolnica w domu Euzebiusza, przez swą łagodność, obyczajność i pilność niezmordowaną takie sobie zaskarbiła przywiązanie i szacunek w całym domu, że nikt nie śmiał jej w czymkolwiek ubliżyć. Każdej wolnej od zatrudnień chwili używała na czytanie nabożnych książek, jakie otrzymywała potajemnie od chrześcijan; czytając je, rozpamiętywała cierpienia i męki, jakie Zbawiciel przechodził od początku prześladowania aż do … Czytaj dalej 22 maja Żywot świętej Julii, Panny i Męczenniczki