3 dni modlitwy

3 dni modlitwy za Armię Reszty, Papieża Benedykta XVI i Marię od Bożego Miłosierdzia (20-22 maj 2016):

W tych dniach odmawiamy modlitwy Krucjaty: 165, 23, 38, 11, 25, 147, 70, 82, 18, 132, 143, 155, 158, 128, 139, 144

(165) O Dar Życia Wiecznego
Jezu, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie. Daj mi znak, aby moje serce potrafiło Ci odpowiedzieć. Wypełnij moją pustą duszę Łaską, której potrzebuję, by otworzyć mój umysł i serce na Twoją Miłość. Zmiłuj się nade mną i oczyść moją duszę z każdego grzechu, który popełniłem w swoim życiu. Wybacz, że odrzucałem Ciebie, jednak proszę napełnij mnie miłością, której potrzebuję, aby stać się godnym Życia Wiecznego. Pomóż mi Cię poznać, abym ujrzał Twoją Obecność w innych ludziach i napełnij mnie Łaską rozpoznania Znaku Boga w każdym pięknym Darze, który dałeś rodzajowi ludzkiemu. Pomóż mi zrozumieć Twoje Drogi i ocal mnie od oddzielenia i bólu ciemności, który odczuwam w mojej duszy. Amen.

(23) Modlitwa o bezpieczeństwo dla Benedykta XVI
O mój Przedwieczny Ojcze, w imię Twojego Kochanego Syna, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie jakie zniósł, aby uratować świat od grzechu, modlę się teraz o ochronę Twojego Świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi, aby on także mógł pomóc uratować Twoje dzieci i wszystkie wyświęcone sługi od dręczenia szatana i jego królestwa upadłych aniołów, którzy krążą po ziemi, kradnąc dusze. Ojcze, chroń Twojego Papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone prawdziwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi. Amen.

(38) Modlitwa o uratowanie Kościoła katolickiego
O Najświętsza Matko Zbawienia, proszę o modlitwę za Kościół katolicki w tych trudnych czasach oraz za naszego kochanego papieża Benedykta XVI, aby złagodzić jego cierpienie. Prosimy cię, Matko Zbawienia, o okrycie wyświęconych sług Bożych twoim Świętym Płaszczem, by otrzymali łaski bycia silnymi, wiernymi i odważnymi podczas prób stojących przed nimi. Módl się także, ażeby opiekowali się swoim stadem zgodnie z prawdziwym nauczaniem Kościoła katolickiego. O Święta Matko Boża, daj nam, twojej Reszcie Kościoła na Ziemi dar przywództwa, abyśmy mogli pomóc prowadzić dusze do Królestwa twojego Syna. Prosimy cię, Matko Zbawienia trzymaj oszusta z dala od wyznawców twojego Syna, którzy dążą do ochronienia swoich dusz, by byli godni wejść przez bramy Nowego Raju na Ziemi. Amen.

(11) O powstrzymanie nienawiści wobec wizjonerów
O Najświętsze Serce Jezusa, proszę powstrzymaj nienawiść i zazdrość, jaka istnieje w tych czasach wśród Twoich wyznawców wobec Twoich prawdziwych wizjonerów. Modlę się, abyś wysłuchał moją modlitwę i dał wizjonerom siłę, której potrzebują do głoszenia Twojego Najświętszego Słowa do niewierzącego świata. Amen.(11) O powstrzymanie nienawiści wobec wizjonerów
O Najświętsze Serce Jezusa, proszę powstrzymaj nienawiść i zazdrość, jaka istnieje w tych czasach wśród Twoich wyznawców wobec Twoich prawdziwych wizjonerów. Modlę się, abyś wysłuchał moją modlitwę i dał wizjonerom siłę, której potrzebują do głoszenia Twojego Najświętszego Słowa do niewierzącego świata. Amen.

(25) O Ochronę dla wizjonerów z całego świata
O Boże Najwyższy, błagam Cię o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Twoim świętym posłańcom na świecie. Modlę się, żebyś chronił ich przed nienawiścią innych. Proszę, aby Twoje Najświętsze Słowo szybko rozprzestrzeniało się po całym świecie. Chroń Twoich posłańców przed oszczerstwami, ubliżaniem, kłamstwami i wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Chroń ich rodziny i osłaniaj ich zawsze Duchem Świętym, aby orędzia, które przekazują światu, były przyjmowane ze skruszonym i pokornym sercem. Amen.

(147) Boże Ojcze, okaż miłosierdzie tym, którzy odrzucają Twojego Syna
O Boże, mój Ojcze Przedwieczny, proszę Cię, abyś okazał Miłosierdzie tym, którzy odrzucają Twojego Syna. Wstawiam się za duszami tych, którzy próbują niszczyć Twoich proroków. Błagam o nawrócenie dusz, które są dla Ciebie stracone i proszę, abyś pomógł wszystkim swoim dzieciom, przygotować swoje dusze i zmienić swoje życie zgodnie z Twoją Boską Wolą w oczekiwaniu na Powtórne Przyjście Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

(70) Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i wierne Świętemu Słowu Bożemu
O, Drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele. Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać silnymi i wiernymi Twojemu Świętemu Słowu. Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie. Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii. Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego. Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć. Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę. Błogosław ich, Drogi Jezu, w tym czasie i osłoń ich Twoją Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą. Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu. Amen.

(82) O zwycięstwo Kościoła Reszty
Jezu, Królu i Zbawicielu świata, ślubujemy Tobie naszą czcią, naszą wiernością i czynami głosić wszystkim Twoją Chwałę. Pomóż nam zyskać siłę i zaufanie, aby powstać i w każdej chwili głosić Prawdę. Nigdy nie pozwól nam się potknąć ani opóźnić w marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz. Ślubujemy nasze oddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, abyśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy postępować ciernistą drogą do bram Nowego Raju. Kochamy Cię, Najdroższy Jezu, nasz Ukochany Zbawicielu i Odkupicielu. Łączymy się w ciele, umyśle i duchu z Twoim Najświętszym Sercem. Wylej na nas Twoją Łaskę Ochrony. Osłoń nas Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy zostali napełnieni odwagą i miłością, aby powstać i głosić Prawdę o Twoim Nowym Królestwie. Amen.
,
(18) O powstrzymanie antychrysta i jego grupy
O drogi Jezu, uratuj świat od antychrysta. Chroń nas od nikczemnych pułapek szatana. Zbaw ostatnią Resztę Twojego Kościoła od zła. Daj wszystkim Twoim Kościołom siłę i łaski potrzebne, aby bronić się przed wojnami i prześladowaniem planowanym przez szatana i jego armię terrorystów. Amen.

(132) O wyrzeczenie się szatana, aby chronić tę Misję
Matko Zbawienia, przyjdź z pomocą tej Misji. Pomóż nam, Bożej Armii Reszty, wyrzec się szatana. Błagamy Cię zmiażdż głowę bestii swoją piętą i usuń wszelkie przeszkody w naszej Misji zbawiania dusz. Amen.

(143) O ochronę Misji Zbawienia
Matko Zbawienia, chroń tę Misję, Dar od Boga, by przyniósł wszędzie Życie Wieczne wszystkim Jego dzieciom. Prosimy o interwencję w naszym imieniu, za pośrednictwem twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby dał nam odwagę do wypełniania naszego obowiązku służenia Bogu w każdym czasie, szczególnie wtedy, gdy z tego powodu cierpimy. Pomóż, aby ta Misja nawróciła miliardy dusz zgodnie z Świętą Wolą Boga i przemieniła serca z kamienia w kochające sługi twojego Syna. Daj nam wszystkim, którzy służymy Jezusowi w tej Misji, pokonać nienawiść i prześladowania Krzyża i przyjąć cierpienie, które jej towarzyszy z hojnością serca i pełną akceptacją tego, co może nas czekać. Amen.

(155) O Ochronę Misji Zbawienia
O najdroższa Matko Zbawienia, usłysz nasze wołania o ochronę tej Misji Zbawienia i o ochronę dzieci Bożych. Modlimy się za tych, którzy przeciwstawiają się Woli Bożej w tej wielkiej chwili w historii. Prosimy, abyś chroniła tych, którzy odpowiedzieli na twoje wezwanie i na Słowo Boże, aby uratować każdego przed wrogami Boga. Pomóż uwolnić te dusze, które padają ofiarą oszustwa diabła i otworzyć im Oczy na Prawdę. O Matko Zbawienia, pomóż nam, biednym grzesznikom, abyśmy stali się godni otrzymać Łaskę wytrwałości w naszych czasach cierpienia w Imię twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Chroń tę Misję od szkody. Chroń swoje dzieci przed prześladowaniem. Okryj nas wszystkich swoim Najświętszym Płaszczem i obdarz nas Darem zachowania wiary, za każdym razem, gdy wymaga się od nas wypowiadania Prawdy i przekazywania Świętego Słowa Bożego, przez resztę naszych dni, teraz i na zawsze. Amen.

(158) Chroń mnie od jednej światowej religii
Drogi Jezu, chroń mnie od zła nowej jednej światowej religii, która nie pochodzi od Ciebie. Podtrzymuj mnie w mojej wędrówce do wolności, drogą do Twojego Świętego Królestwa. Zachowaj mnie w jedności z Tobą, gdy jestem dręczony i zmuszony do przełknięcia kłamstw, które są rozpowszechniane przez Twoich wrogów, aby zniszczyć dusze. Pomóż mi wytrzymać prześladowania, pozostać wiernym Prawdziwemu Słowu Bożemu wbrew fałszywym doktrynom i innym świętokradztwom, do przyjęcia których mogę być zmuszany. Poprzez dar mojej wolnej woli zabierz mnie do Dziedziny Twojego Królestwa, abym miał możliwość powstania i głoszenia Prawdy, gdy zostanie ona uznana za kłamstwo. Nigdy nie pozwól mi wahać się, być niezdecydowanym lub uciec ze strachu w obliczu prześladowań. Pomóż mi pozostać stanowczym i wiernym Prawdzie dopóki będę żył. Amen.

(128) O zebranie i zjednoczenie wszystkich dusz.
Najdroższy Jezu, pomóż nam, Twoim ukochanym uczniom zebrać świat w Twoje Ramiona i przedstawić Ci dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Umocnij nas Darem Ducha Świętego, byśmy dopilnowali, aby Płomień Prawdy ogarnął wszystkich, którzy oddzielili się od Ciebie. Zjednocz wszystkich grzeszników, aby każdy otrzymał szansę pojednania. Daj nam wszystkim siłę, abyśmy trwali niewzruszenie przy Twoim Świętym Słowie, gdy jesteśmy zmuszani do odrzucenia Prawdy, która została ogłoszona światu przez Najświętsze Ewangelie. Pozostajemy w Tobie, z Tobą i dla Ciebie, na każdym kroku tej naszej drogi do zbawienia. Amen.

(139) O siłę, aby pokonać zło
Drogi Jezu, chroń mnie przed złem, które pochodzi od diabła. Osłoń mnie i wszystkich, którzy są słabi i bezbronni w jego obecności. Daj mi odwagę, by go odrzucić i pomagaj mi każdego dnia unikać jakichkolwiek jego prób pozyskania mnie w jakikolwiek sposób. Amen.

(144) O ochronę wiary chrześcijańskiej
Matko Zbawienia, proszę wstaw się za duszami chrześcijan na całym świecie. Proszę, pomóż im zachować wiarę i pozostać wiernymi Nauczaniu Jezusa Chrystusa. Módl się, aby miały siłę umysłu i ducha do zachowania swojej wiary w każdym czasie. Wstawiaj się, droga Matko za nimi, aby otworzyć im oczy na Prawdę i aby została im dana Łaska rozpoznania fałszywej doktryny przedstawianej im w Imię Twojego Syna. Pomóż im pozostać prawdziwymi i wiernymi sługami Boga i wyrzec się zła i kłamstwa, nawet jeśli z tego powodu będą musieli cierpieć ból i kpiny. O Matko Zbawienia, chroń wszystkie swoje dzieci i módl się, aby każdy chrześcijanin podążał drogą Pana, aż do ostatniego tchnienia. Amen.

http://www.internetgebetskreis.com/news/a3-days-of-prayer/
http://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a3-days-of-prayer-for-the-remnant-army-pope-benedict-xvi-and-maria-divine-mercy/
https://www.facebook.com/events/1702026333392895/