19 maja Żywot świętego Iwona, kapłana

(Żył około roku Pańskiego 1300) Pismo święte Starego Testamentu wymienia matkę każdego króla izraelskiego, ażeby wykazać, ile matka wpływu posiada na wychowanie dzieci. Święci Pańscy zwykle mieli dobre i pobożne matki. Tak było również z Iwonem, którego nazywano „świętym kapłanem”. Matce jego Anzonie śniło się, że Iwon będzie bogobojnym sługą Jezusa, co jeszcze bardziej zachęciło ją do wychowania syna w bojaźni Bożej. Zaledwie zaczął pojmować, mówiła mu często: „Iwonie, musisz być Świętym”, a kiedy chłopiec zapytywał, w jaki sposób mógłby zostać Świętym, opowiadała mu o Jezusie Chrystusie i wskazywała, co winien czynić, by iść za przykładem Zbawiciela świata. Słowa te trafiały do serca i rozumu chłopca, więc odpowiadał matce radośnie: „Tak, chcę zostać Świętym i przyrzekam Panu Jezusowi, że krzyż Jego chętnie będę dźwigał”. Usiłowaniom matki dopomagał ojciec, Heloriusz, który również był człowiekiem pobożnym i bogobojnym. Utwierdziwszy w synu wszelkie cnoty, pomyśleli rodzice także o tym, abym. mu udzielić jak najwięcej nauki, posyłali go zatem pilnie do szkoły i nic nie żałowali na jego wykształcenie. Iwon uczył się bardzo dobrze i już mając lat czternaście mógł się udać na uniwersytet do Paryża. Zachowawszy czystość i niewinność ciała i duszy, jako też nabywszy dużo umiejętności, powrócił Iwon po kilku latach do … Czytaj dalej 19 maja Żywot świętego Iwona, kapłana