16 maja Żywot świętego Jana Nepomucena, Męczennika

(Żył około roku Pańskiego 1380) Wśród wielkiego grona świętych Męczenników, którzy krwią przez siebie wylaną dali świadectwo o prawdzie świętej nauki katolickiej, wsławił się święty Jan Nepomucen tym, że wolał ofiarować życie za tajemnicę, którą mu wyjawiono jako kapłanowi przy spowiedzi świętej, niż ją zdradzić. Pewne leciwe małżeństwo w Nepomuku w Czechach, żyjące długi czas w bojaźni Boga, było bezdzietne. Gorąco życząc sobie potomka, błagali co dzień Najświętszą Maryję Pannę, aby się za nimi wstawiła do Boga, iżby im dał tę pociechę. Pan Bóg wynagrodził ich ufność ku Najświętszej Pannie, bo w roku 1340 urodził im się syn, któremu dali na imię Jan. Wkrótce po urodzeniu dziecię śmiertelnie zachorowało. Gdy wyzdrowiało, pobożni rodzice, widząc w tym skutek swoich gorących modlitw, postanowili je ofiarować na służbę bożą. Mały Jan robił szybkie postępy w nauce, a dzięki bogobojnemu wychowaniu wszystek czas wolny spędzał na modlitwie, jako też żadnego dnia nie opuścił Mszy świętej i z największą chęcią często do niej służył. Ukończywszy nauki w miejscowych szkołach udał się na uniwersytet do Pragi, gdzie niezadługo uzyskał godność doktora św. teologii i prawa kościelnego, a większą jeszcze sławę zyskał przez swą pokorę, niewinność i nabożność. Zostawszy kapłanem, sprawował przez kilka lat ważny urząd publicznego … Czytaj dalej 16 maja Żywot świętego Jana Nepomucena, Męczennika