13 maja Żywot świętego Jana, biskupa, zwanego „Milczącym”

(Żył około roku Pańskiego 558) Kościół święty wzywa nas dziś do uroczystego obchodu pamięci jednego z tych świętych Mężów, którego mądrość Boska wybrała na to, aby nam dać poznać, do jakiej potęgi dojść może cnota zupełnego oderwania się od ułud tego świata. Na tę wielką cześć zasłużył sobie święty Jan, któremu Kościół spięty nadał miano „Milczącego”. Święty Jan, biskup Urodził się święty Jan w roku 454 w mieście Nikopolis w Armenii. Rodzice jego byli ludźmi majętnymi i wpływowymi, a przy tym odznaczali się głęboką pobożnością i miłością bliźnich. Dzieci starali się wychować w skromności i w bo jaźni Bożej, co im obfite przyniosło owoce; wprawdzie nie doczekali się plonu z tego zasiewu, ale dobroć Boga dokonała reszty. Gdy schodzili z tego świata, Jan liczył lat 18. Zostawszy panem wielkiego majątku, obrócił go na cel pobożny, a mianowicie wybudował w mieście rodzinnym kościół pod opieką Najświętszej Maryi Panny, oraz klasztor, do którego sam wstąpił, dobrawszy sobie 10 towarzyszy. Odtąd z zapałem ćwiczył się w pokorze, w odmawianiu sobie wszelkich przyjemności życia, w umartwianiu ciała, a szczególnie w milczeniu. Przerywał je tylko w najkonieczniejszych wypadkach, a i wtedy używał słów jak najoszczędniej. Po jakimś czasie zakonnicy obrali go swoim opatem. Klasztor pod … Czytaj dalej 13 maja Żywot świętego Jana, biskupa, zwanego „Milczącym”