10 maja Żywot świętego Izydora, oracza oraz świętej Marii Toribia, żony św. Izydora

(Żył około roku Pańskiego 1160) Wobec Boga nic nie znaczy osoba, lecz umysł pobożny i czyn dobry. Bóg nie patrzy, czy kto ma koronę na głowie, czy łopatę w ręku, czy kto liczy majątek na miliony, czy na grosze, czy umie czytać czy nie. Patrzy On tylko na wierność, z jaką Jego sługa używa powierzonych mu talentów. Z tego też powodu ubogi Izydor uzyskał koronę świętości i wieczną sławę. Rodzice jego, zamieszkali w Madrycie w Hiszpanii, byli ubogimi ale pobożnymi wieśniakami; dziecku nie mogli dać wykształcenia naukowego, ale kształcili je pilnie w własnej mądrości. „Módl się i pracuj, a Bóg ci dopomoże”, – taka oto była ich mądrość. Brali syna do kościoła i objaśniali mu potem w domu, co tam usłyszał. Tym sposobem Izydor nauczył się poznawać Boga i Jego dzieła, nauki o wierze i o Sakramentach świętych – a tej najcenniejszej ze wszystkich nauk użył do podniesienia uczuć serca i do większego zjednoczenia się z Bogiem. Dzięki temu był zawsze wesoły i pełen otuchy, miły i usłużny dla każdego, łagodny i cierpliwy wobec tych, którzy go lżyli i obrażali. Codziennie chodził do kościoła i spędzał po kilka godzin na modlitwie, po czym brał się do pracy z taką pilnością … Czytaj dalej 10 maja Żywot świętego Izydora, oracza oraz świętej Marii Toribia, żony św. Izydora