Zachęcajmy do oczyszczenia w Sakramencie Spowiedzi

To Moi pobożni wyznawcy są tymi, którzy trzymają promieniującą światłem świecę, gdy idą naprzód, rozprzestrzeniając Moje ostrzeżenia dla świata, aby zachęcić Moje dzieci do rehabilitacji w Moich oczach.
Słuchajcie Mnie teraz. Przestrzegajcie Moich ostrzeżeń i przygotowujcie Moje stado tak, aby teraz mogło szukać ratunku za swoje grzechy. Spowodujcie, aby Mój Kościół kontynuował walkę o prawdę Moich Nauk i nie pozwólcie zastraszyć się przez świeckie społeczeństwa, by wepchnięci w kąt ukrywać się ze strachu. Bo jeśli to zrobicie, ulegać będziecie pokusom złego, którego kłamstwa zniszczyły już znaczną część Mojego Kościoła.

http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=175