1 maja Żywot świętych apostołów Filipa i Jakuba

(Żyli około roku Pańskiego 61) Dzień dzisiejszy, poświęcony Królowej miesiąca maja, Najświętszej Maryi Pannie, jest zarazem dniem uroczystości dwóch pracowników w ogrodzie Pańskim, którzy nasienie Ewangelii otrzymane od Boga pilnie rozsiewali, troskliwie pielęgnowali i znojem czoła spracowanego i krwią własną użyźnili. Pierwszy z nich, święty Filip, z zawodu rybak, ojciec kilku córek, urodził się w Betsaidzie nad jeziorem Genezaret. Kiedy Jezus, idąc do Galilei, rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”, on natychmiast opuścił rodzinę i stał się odtąd nieodłącznym uczniem Jezusa. Przejęty radością, że został uczniem Mesjasza, pobiegł do przyjaciela swego, Natanaela, i rzekł: „Przyjdź i patrz! Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz i prorocy! Jest to Jezus z Nazaretu”. Natanael, przekonany, że Mesjasz nie może pochodzić ze wzgardzonej pomiędzy żydami mieściny, i niechętnie udał się za Filipem. Kiedy go spostrzegł Jezus, nazwał go po imieniu i rzekł: „Patrzcie, oto prawdziwy żyd, w którym nie ma nic fałszywego!” Natanael, zdziwiony tymi słowy, zapytał: „Skądże mnie znasz?” A Jezus odrzekł: „Zanim cię Filip powołał, Ja cię widziałem stojącego pod drzewem figowym”. Te słowa przekonały Natanaela, że rozmawia z Mesjaszem. „Nauczycielu – zawołał – Tyś jest Syn Boży, Tyś jest król izraelski!” Niedługo potem zabrał Jezus Filipa na gody kananejskie, gdzie w … Czytaj dalej 1 maja Żywot świętych apostołów Filipa i Jakuba