Modlitwa za: Biskup ROMUALD KAMIŃSKI

Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej

Dewiza biskupia: Sub Tuum praesidium
(Pod Twoją obronę)

urodzony: 07.02.1955, Janówka
święcenia prezbiteratu: 07.06.1981
święcenia biskupie: 23.06.2005
Funkcje w KEP:
– Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy
– Członek Rady ds. Rodziny
– Delegat KEP ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów
– Członek Rady ds. Dialogu Religijnego
– Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi
– Członek Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
– Członek Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego Na Ukrainie