28 kwietnia Żywot świętego Wita, Męczennika

(Żył około roku Pańskiego 305) Za panowania cesarza Dioklecjana żyli w Sycylii nabożni małżonkowie chrześcijańscy, Modest i Krescencja. Bogaty senator Hylas, który nie wiedział, że są chrześcijanami, przyjął Krescencję za mamkę i wychowawczynię synka swego Wita. Krescencja przyjęła ten obowiązek i za przyzwoleniem męża Modesta dała dziecię ochrzcić, przy czym oboje ślubowali potajemnie, że wychowają chłopca w prawdziwej wierze. Krescencja klęczała z prawdziwą miłością matki przy jego kołysce, dziękując Bogu w jego imieniu za chrzest święty, i błagała Boga o utrzymanie chłopca w cnotach, jakie w niego wpajała. Gdy mały Wit umiał juz składać ręce, nauczyła go modlitwy i opowiadała mu z całą serdecznością o Jezusie Chrystusie, o dobroci Stwórcy, o piękności Nieba, o brzydocie grzechu i o straszliwych mękach, jakie niepoprawnych grzeszników czekają w piekle. Nauki te, oraz dobry przykład bojaźni Bożej, jakiej dowody dawali Modest i Krescencja, zakorzeniły się głęboko w niewinnym sercu dziecka. Kiedy Wit dostał się znów pod opiekę ojca, sprawił mu wielką radość, był bowiem uczciwy, posłuszny i skromny, okazując przy tym piękne przymioty umysłu. Nie wiedział tylko, że syn jest chrześcijaninem. Dopiero kiedy Wit skończył dwunasty rok życia i znakiem krzyża świętego uzdrawiał ociemniałych, głuchoniemych, chorych i opętanych przez czarta, odgadł tajemnicę. Wit wyznał … Czytaj dalej 28 kwietnia Żywot świętego Wita, Męczennika