27 kwietnia Żywot świętej Zyty, służebnicy

(Żyła około roku Pańskiego 1272) Na górze Sagrati w ziemi włoskiej stoi kaplica na cześć świętej Zyty. Kamienie do budowy kaplicy wzięto z domku, w którym się urodziła ta Święta. Jak ubogi domek wiejski zamienił się w kościółek, tak stało się z osobą świętej Zyty, bo z ubogiej służebnicy stała się Świętą. Żywot jej jest doskonałym wzorem dla służebnic. Żyta była córką ubogiej wieśniaczej rodziny. Przyszła na świat przy końcu XIII wieku we Włoszech, w miejscowości położonej w okolicy miasta Luki. Od młodości odznaczała się bogobojnością, i dość było tych słów matki: „To się Panu Bogu podoba, lub nie podoba”, aby córka była jej we wszystkim powolna. Mając lat dwanaście musiała iść na służbę do pewnej zacnej rodziny w mieście Luka. Służba była zrazu ciężka, bo mała Zyta tęskniła za matką i za domem rodzinnym, a nie mając wskutek młodości doświadczenia w pracy była popychadłem innej czeladzi. Niemniej służba ta była dla niej dobrą szkołą. Wstawała rychło rano, żeby, nie zaniedbując swych obowiązków, mogła dzień w dzień wysłuchać Mszy świętej. Mając nieco wolniejszego czasu, obracała go na modlitwę i pobożne rozmyślania. Pobożność nie przeszkadzała jej bynajmniej w służbie; przeciwnie, była tym pilniejsza w swych obowiązkach, gdyż im więcej rozpamiętywała żywot … Czytaj dalej 27 kwietnia Żywot świętej Zyty, służebnicy