24 kwietnia Żywot świętego Jerzego, Męczennika

(Żył około roku Pańskiego 303) Podobnie, jak swojego czasu rycerz Jerzy zajmował wybitne stanowisko w legionach cesarskich, tak samo teraz cały świat chrześcijański czci go jako najcenniejszego krwawego świadka w zastępie ukoronowanych Świętych Pańskich. Chrześcijanie, tak na Wschodzie, jak na Zachodzie, budowali pod jego opieką kościoły i klasztory, urządzali zakony, Anglia dzień jego imienia uznała za święto uroczyste, rzeczypospolita wenecka obrała go sobie za patrona, Ruś obrazu jego użyła za herb państwowy, rycerstwo wieków średnich czciło go jako opiekuna i składając przysięgę składało ją w imieniu świętego Jerzego, w Bawarii wreszcie zakon obrony Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oddano pod jego opiekę. Najcenniejsze dokumenty o jego świętym życiu i cierpieniach zaginęły niestety, tak że dziś mamy o nim tylko następujące wiadomości: Jerzy, rodem z Kapadocji, po wczesnej śmierci męczeńskiej ojca swego, który w spadku pozostawił mu wielki majątek, wiódł z matką pobożne życie w Jerozolimie. Mając lat 20 obrał zawód wojskowy i wkrótce dzięki męstwu i znakomitemu wykształceniu doszedł do najwyższych godności. Gdy cesarz Dioklecjan postanowił wytępić chrześcijaństwo w całym państwie, przedłożył ten plan zebranej radzie państwa i żądał potwierdzenia. Każdy z mężów składających radę pochwalał zamiar cesarza, Jerzy tylko stanowczo się oparł i oświadczył bez ogródki, że nie widzi … Czytaj dalej 24 kwietnia Żywot świętego Jerzego, Męczennika