23 kwietnia Żywot świętego Wojciecha, biskupa i Męczennika

(Żył około roku Pańskiego 950) Przed lat tysiącem, w pierwszej połowie X wieku, leżał na pograniczu Czech i Polski warowny gród Libice, otoczony wokoło rozległymi i licznymi włościami. Panem Libie … Czytaj dalej 23 kwietnia Żywot świętego Wojciecha, biskupa i Męczennika