22 kwietnia Żywot świętej Opportuny, siostry przełożonej

(Żyła około roku Pańskiego 770) Święta Opportuna urodziła się w mieście Seez w Normandii i pochodziła z rodu królewskiego. Jeszcze będąc dzieckiem okazywała wielką żarliwość w modlitwie i szczególniejszą miłość ku Jezusowi i Maryi. Gdy dorosła, zajaśniała taką pięknością duszy i ciała, że wielu młodzieńców z najznakomitszych rodów ubiegało się o jej rękę, ale ona pragnęła tylko Jezusa. Pewnego dnia, usłyszawszy w kościele słowa Ewangelii świętej: „Idź i sprzedaj wszystko, co twego, rozdaj pomiędzy ubogich, a pójdź za Mną”, tak się nimi przejęła, że powróciwszy do domu, padła na kolana przed rodzicami i zaczęła błagać: „Zaklinam was w Imię Jezusa, którego słowa dopiero co słyszałam w kościele, nie mówcie mi nic więcej o ziemskim oblubieńcu, postanowiłam bowiem stanowczo ofiarować się tylko Jezusowi, memu Oblubieńcowi w Niebiesiech”. Rodzice pochwalili jej postanowienie i dziękowali Bogu, że im dał tak dobre dziecię. Tym czasem młodzież czyniła usilne starania o jej osobę, ale Opportuna krótko im odpowiedziała: „Już znalazłam Tego, którego ukochałam, Jemu wierną pozostanę i nigdy Go nie opuszczę”. Rodzice pozwolili jej wstąpić do klasztoru benedyktynek w Montreuil. Kilka zakonnic widziało, jak Anioł Stróż towarzyszył jej gdy wstępowała w progi klasztorne, a brat jej Chrodegard, biskup Seezu, którego serdecznie kochała, pobłogosławił ją w … Czytaj dalej 22 kwietnia Żywot świętej Opportuny, siostry przełożonej