20 kwietnia Żywot błogosławionego Prandoty z Białaczowa, biskupa

(Żył około roku Pańskiego 1260) Błogosławiony Prandota Odrowąż, syn Radosława Odrowąża z Białaczowa, a krewny świętych Jacka i Czesława, otrzymał staranne i bogobojne wychowanie, i wykształcony w filozofii i teologii … Czytaj dalej 20 kwietnia Żywot błogosławionego Prandoty z Białaczowa, biskupa