18 kwietnia Żywot świętego Apoloniusza, Męczennika

(Żył około roku Pańskiego 189) Po śmierci cesarza Marka Aureliusza, który chrześcijan okrutnie prześladował, miał Kościół święty 12 lat spokoju, albowiem Kommodus, syn jego i następca, jakkolwiek był złym człowiekiem i władcą chciwym krwi, oszczędzał chrześcijan. Skłaniała go do tego jego nałożnica, imieniem Marcja. Nie była ona wprawdzie chrześcijanką, ale szanowała nauki chrześcijan i podziwiała ich wierność, stałość, oraz posłuszeństwo dla władzy, jakie chrześcijaństwo wyznawcom swym zawsze zalecało. Gdy miłosierdzie Boskie używało tej grzesznej niewiasty za narzędzie, ażeby wiernym udzielić krótkiego wypoczynku wśród mąk i prześladowań, okazywali chrześcijanie swą wdzięczność w ten sposób, że gorliwie starali się pogan zjednywać dla wiary i czci prawdziwego Boga i Zbawiciela. Odnosili piękną nagrodę za te starania, albowiem pozyskiwali licznych nowych wyznawców w najwyższych stanach i w najznakomitszych rodzinach. Perłą między nowonawróconymi był senator Apoloniusz. Był to mąż wielce wpływowy i ogólnie szanowany nie tylko dla swego wysokiego stanowiska, wielkiego majątku i świetnego wykształcenia, ale również dla szlachetnego charakteru. Chrześcijanie gorąco pragnęli pozyskać go dla prawdziwej wiary, podsunęli mu zatem Pismo święte. Z początku czytał je z ciekawości, ale gdy się przekonał, jak piękne, wzniosłe i sprawiedliwe nauki, uszlachetniające serce i duszę, są w nim zawarte, starał się poznać je dokładnie. W tym celu … Czytaj dalej 18 kwietnia Żywot świętego Apoloniusza, Męczennika