17 kwietnia Żywot świętego Innocentego, papieża

(Żył około roku Pańskiego 353) Innocenty był rodem z Alby, miasta włoskiego. Ojciec jego Kwincjusz, bogaty Rzymianin szlachetnego rodu, mieszkał potem w Tortonie, w Ligurii. Mając wielkie wpływy, wyrobił sobie u cesarza Maksymiana pewność, że nie będzie ani ścigany ani prześladowany za to, że został chrześcijaninem, jakkolwiek Dioklecjan nakazał okrutne i krwawe prześladowanie chrześcijan. Kwincjusz opuścił potem miasto i zamieszkał w swej posiadłości wiejskiej, ażeby w cichości dopomagać chrześcijanom, chować w ziemi ciała świętych Męczenników i opisywać starannie ich zaszczytną walkę z pogaństwem. Ze śmiercią Kwincjusza i jego małżonki ustala opieka cesarska nad ich synem Innocentym, który wówczas liczył 22 lata. Kapłani pogańscy, szczęśliwi, że mogą wreszcie uczynić zadość nienawiści jaką pałali ku Kwincjuszowi, a którą przenieśli na jego syna, oświadczyli namiestnikowi: „Jeżeli domu Kwincjusza nie spalisz, a jego syna nie pozbawisz życia, to nasi bogowie w swym okropnym gniewie całą Tortonę zamienią w gruzy”. Namiestnik przeraził się tą pogróżką, kazał przeto Innocentego wziąć na tortury i ubiczować. Potem zapytał go: „Dawno już ojciec i ty gardziliście bogami? Zmień przekonanie i złóż im ofiarę! Powiedz mi także, gdzie się podziały skarby twego ojca i dzieła, które spisywał w godzinach nocnych?” Innocenty nie chciał złożyć ofiary bogom i nie dał żadnego … Czytaj dalej 17 kwietnia Żywot świętego Innocentego, papieża