16 kwietnia Żywot świętego Saby, Męczennika

(Żył około roku Pańskiego 368) Święty Saba, z pochodzenia Got, poniósł śmierć męczeńską roku Pańskiego 372, licząc zaledwie lat 38. Było to wonczas, kiedy pogańscy Gotowie wśród wypraw wojennych weszli w styczność z Rzymianami i poznali chrześcijaństwo. Pomiędzy Gotami, którzy przyjęli naukę Chrystusa, znajdował się i Saba. Zajaśniał on wkrótce wielkimi cnotami i gorliwością w wierze chrześcijańskiej. Gorliwości tej dał dowody szczególniej wtedy, kiedy król Gotów Atanaryk w obawie przed coraz wzrastającą liczbą zwolenników chrześcijaństwa, do którego miał wstręt, postanowił wytępić religię chrześcijańską w swym państwie pogańskim i w tym celu kazał zmuszać chrześcijan do spożywania mięsa, które było ofiarowane bożkom, na znak, że zrzekają się chrześcijaństwa. Gdy powtórzono ten rozkaz świętemu Sabie, oświadczył, że woli raczej umrzeć, niż wyprzeć się Chrystusa przez spożycie mięsa ofiarowanego bogom. Odważny ten szlachetny przykład wzmocnił w wierze jego towarzyszy, tak że nawet wtedy nie dali się obałamucić, kiedy im podano do spożycia mięso bogom pogańskim nie ofiarowane, albowiem Saba powiedział im, że takie wprowadzenie w błąd nie jest dozwolone i równa się wyparciu się Chrystusa. Rozsrożeni tym oświadczeniem poganie wypędzili go. Był to mąż w wierze prosty, nabożny, w posłuszeństwie ochoczy, cichy, w mowie niebiegły, ale pełen mądrości Bożej. O kościół pilnie się … Czytaj dalej 16 kwietnia Żywot świętego Saby, Męczennika