15 kwietnia Żywot świętej Lidwiny, panny

(Żyła około roku Pańskiego 1430) Przed pięciuset laty żył w Holandii, w miasteczku Schiedam, pewien szlachcic, tak podupadły, że dla utrzymania swojej rodziny musiał przyjąć miejsce stróża nocnego. Miał on czterech synów, w samą zaś Niedzielę Palmową roku 1380, gdy w kościele czytano Pasję, Pan Bóg dał im córeczkę, która na chrzcie świętym otrzymała imię Lidwina, co w języku holenderskim oznacza „płacząca z boleści”. Gdy była jeszcze młodziutką panienką, starało się dla jej wielkiej urody kilku młodzieńców z wyższego stanu o jej rękę, ale ona prosiła Boga, żeby jej serce od wszelakiej miłości ziemskiej zachował. Rodzice chcieli ją zmusić do zamążpójścia, ale Lidwina odpowiedziała im stanowczo, że ziemskiego oblubieńca nigdy mieć nie będzie i że jeśli nie przestaną nakłaniać ją do tego, wtedy uprosi sobie u Pana Boga taką szpetną powierzchowność, że dla wszystkich stanie się obrzydzeniem. Odtąd zostawili ją rodzice w spokoju. Lidwina od najrychlejszej młodości okazywała bojaźń Bożą, a w siódmym roku życia przejęła się gorącym nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny. Nosząc braciom strawę, zwykła była po drodze wstępować do kościoła, aby odwiedzić piękny obraz Matki Bożej, wskutek czego jej nabożeństwo do Bogarodzicy coraz więcej wzrastało. Pewnego razu wybrała się Lidwina na ślizgawkę. Potrącona podczas zabawy przez jedną … Czytaj dalej 15 kwietnia Żywot świętej Lidwiny, panny