14 kwietnia Żywot świętego Lamberta, biskupa i Męczennika

(Żył około roku Pańskiego 710) Urodził się św. Lambert w Trajekcie nad rzeką Mozelą. Obrawszy stan duchowny, doczekał się w niedługim czasie dzięki bogobojnemu życiu wysokich godności. Miał już i w dziecięctwie dobry przykład, albowiem wychował się u świętego Teodora, biskupa i Męczennika. Po tym czcigodnym opiekunie objął później biskupstwo trajektańskie. Sprawował rządy swej diecezji bardzo sprawiedliwie, szczepił dobre, a wykorzeniał złe obyczaje, toteż ludziom niegodziwym był solą w oku. Gdy zabito króla francuskiego Hilderyka, nieprzyjaciele biskupa, uzyskawszy chwilowo władzę, wygnali go z Trajektu. Zmuszony do ustąpienia udał się do klasztoru stabuleńskiego i przemieszkał w nim siedem lat w wielkiej świątobliwości, poddając się pilniej od innych regule zakonnej. Gdy na tron królewski wstąpił Pipin, mąż wielce pobożny, wielki miłośnik i obrońca kościelnej służby Bożej, szczęśliwy wojownik, usłyszawszy o wysokich cnotach Lamberta, wyprawił do niego posłów z prośbą, aby wrócił na biskupstwo. Długo się Lambert ociągał z opuszczeniem klasztoru, aż wreszcie uległ prośbom i wrócił do diecezji, widząc w tym wolę Bożą. W dawnej jego stolicy biskupiej przyjęto go z wielką czcią, on zaś ku zbawieniu owieczek swoich, dając sam przykład cnót i nauki, nakłaniał innych do cnoty i tym sposobem pomnażał liczbę wiernych wyznawców. Pojechał też do Teksendii, gdzie jeszcze … Czytaj dalej 14 kwietnia Żywot świętego Lamberta, biskupa i Męczennika