Głośmy Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie

Dz V.42 Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie
Łk XX.1 Pewnego dnia, kiedy nauczał lud w świątyni i głosił Dobrą Nowinę
Iz LXI.1 Duch Pana Boga nade mną,
bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać rany serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę;
2 aby obwieszczać rok łaski Pańskiej,
i dzień pomsty naszego Boga;
aby pocieszać wszystkich zasmuconych
Prz II.8 On strzeże ścieżek prawości,
ochrania drogi pobożnych.
9 Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość,
i rzetelność – i każdą dobrą ścieżkę
,
10 gdyż mądrość zagości w twym sercu,
wiedza ucieszy twą duszę.
11 Rozwaga pilnować cię będzie,
roztropność na straży twej stanie.
Koh V.10 Gdy dobra się mnożą,
mnożą się ich zjadacze.

I jakiż pożytek ma z nich właściciel,
jak ten, że nimi napawa swe oczy?

Am V.14 Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli.
Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami,
tak jak to mówicie

Jdt XIII.20 Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki
i ubogacona w dobra,
bo nie szczędziłaś swego życia,
gdy naród nasz był upokorzony,
ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie,
postępując prawą drogą przed Bogiem naszym»
Tb IV.9 Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny


Komentarze są zamknięte.