7 kwietnia Żywot świętego Hermana Józefa

(Żył około roku Pańskiego 1236) Z jaką rozkoszą spogląda Niepokalanie Poczęta na tych, którzy Jej w niewinności i czystości duszy dziecięcą cześć oddają, można się przekonać z żywota Hermana Józefa. Urodził się ten Święty w roku 1200 w Kolonii nad Renem, z uczciwych ale ubogich rodziców. Będąc chłopcem, był we wszystkim posłuszny rodzicom, a mimo wesołego i rześkiego usposobienia nie było widać u niego lekkomyślności lub pustoty. Nigdy nie splamił ust żadnym złym słowem, zawsze się trzymał na osobności i zachowywał się obyczajnie. Gdy liczył lat siedem, posłano go do szkoły, gdzie okazał się pilnym uczniem i robił znaczne postępy. Pobożni rodzice od samej małości wpoili w niego czule i rzewne nabożeństwo do Najświętszej Panny, toteż kiedy szedł do szkoły, udawał się w modlitwach swoich do Matki Bożej, ofiarował Jej wszystkie swe prace i poświęcał Jej wszystkie godziny wytchnienia. Gdy szkoły nie było, a współtowarzysze igrali, Herman udawał się do kościoła poświęconego czci Maryi. Był tam piękny obraz Matki Boskiej, przedstawiający Najświętszą Pannę z Dzieciątkiem Jezus. Przed tym obrazem padał Herman na kolana i w dziecinnej prostocie rozmawiał z Maryją lub z Dziecięciem Jezus. Pewnego razu podał Dzieciątku piękne czerwone jabłuszko i prosił Matkę Boską, aby kazała Dziecięciu przyjąć je. … Czytaj dalej 7 kwietnia Żywot świętego Hermana Józefa