1 kwietnia Żywot świętego Hugona, biskupa

(Żył około roku Pańskiego 1130) Święty Hugon pochodził z zacnej i wielce pobożnej rodziny. Ojciec jego, Odilon, wstąpił w późniejszych latach do klasztoru kartuzów, a umierając jako stuletni starzec miał tę pociechę, że Najświętszy Sakrament przyjął z rąk swego syna. Kiedy matka św. Hugona była nim brzemienną, widziała pewnego razu we śnie, jakoby urodziła pięknego chłopczyka, po czym przyszli Święci i ofiarowali go Bogu. Pomiędzy Świętymi, objawionymi jej we śnie, był także Piotr św. Widzenie to wielce wpłynęło na późniejsze losy Hugona, albowiem rodzice uważali to zjawisko za objawienie z Nieba i byli przekonani, że pacholę jest powołane do wielkich rzeczy. Gdy chłopiec doszedł odpowiedniego wieku, oddali go rodzice do szkół. Widzenie ziściło się, albowiem Hugon będąc na soborze w Awinionie został wybrany na biskupstwo w Gracjanopolu czyli Grenoble we Francji. Miał wtedy zaledwie dwadzieścia siedem lat, toteż wymawiał się od przyjęcia tej wysokiej i wielce odpowiedzialnej godności, ale z posłuszeństwa dla starszych biskupów i posła papieskiego przyjął ją w końcu. Zanim otrzymał święcenia biskupie, opadła go ciężka pokusa w postaci zwątpienia i dręczyła go tak strasznie, że ze zmartwienia ciężko zachorował. Przez długi czas uważał to za karę że w tak młodym wieku przyjął biskupstwo, toteż chcąc przeprosić Pana … Czytaj dalej 1 kwietnia Żywot świętego Hugona, biskupa