Modlitwa za: Biskup ROMAN PINDEL

Biskup Bielsko-Żywiecki

Dewiza biskupia: Verbum Vitae Continentes
(Trzymajcie się Słowa Życia)

urodzony: 18.11.1958, Oświęcim
święcenia prezbiteratu: 22.05.1983
święcenia biskupie: 06.01.2014
Funkcje w KEP:
– Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych
– Współprzewodniczący Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Luterańsko-Augsburską
– Członek Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary