Modlitwa za: Biskup RYSZARD KASYNA

Biskup Pelpliński

Dewiza biskupia: In veritate et caritate
(W prawdzie i w miłości)

urodzony: 28.09.1957, Nowy Staw
święcenia prezbiteratu: 24.01.1982
święcenia biskupie: 02.04.2005
Funkcje w dykasteriach watykańskich:
– Członek Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej
Funkcje w KEP:
– Członek Rady Prawnej
– Członek Komisji Duchowieństwa
– Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza
Inne funkcje:
– Członek Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Życia Konsekrowanego