Modlitwa za: Biskup WŁODZIMIERZ JUSZCZAK OSBM

Biskup Wrocławsko-Gdański (Kościół bizantyńsko-ukraiński)

Dewiza biskupia: W horu pidnesim sercia
(W górę serca)

urodzony: 19.07.1957, Legnica
święcenia prezbiteratu przyjął w Zakonie Ojców Bazylianów św. Jozafata (obrządku bizantyjsko-ukraińskiego): 28.05.1983
święcenia biskupie: 19.06.1999
Funkcje w KEP:
– Członek Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego Na Ukrainie