Znaczenie Różańca Świętego i Koronki do Bożego Miłosierdzia

Chociaż nastąpią klęski żywiołowe, nie zapominajcie proszę, że modlitwy, w tym modlitwa Różańca Świętego i koronka do Bożego Miłosierdzia, mogą pomóc wielu z nich zapobiec. Zapamiętajcie, umiłowane dzieci, że ci, którzy wierzą we Mnie i Mego Przedwiecznego Ojca i przestrzegają Moich Słów, nie mają się czego obawiać. Chciałbym wam także przypomnieć, że dzięki dwóm aktom Wielkiego Miłosierdzia — darowi Ducha Świętego, który dany był światu kilka dni temu oraz Wielkiemu Ostrzeżeniu, miliony nawrócą się do Prawdy. To będzie wielki cud, który wielu przyniesie radość.

http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=83