Modlitwa za: Arcybiskup WACŁAW DEPO

Metropolita Częstochowski

Dewiza biskupia: Ad Christum Redemptorem hominis
(Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka)

urodzony: 27.09.1953, Szydłowiec
święcenia prezbiteratu: 03.06.1978
święcenia biskupie: 09.09.2006
mianowany arcybiskupem: 29.12.2011
Funkcje w KEP:
– Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
– Delegat KEP przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich
– Członek Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary
– Członek Komisji Duchowieństwa
– Delegat KEP ds. Stowarzyszenia Żywego Różańca
– Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych
– Członek Zespołu KEP ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016 r.
– Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r.


Komentarze są zamknięte.