Modlitwa za: Biskup IGNACY DEC

Biskup Świdnicki

Dewiza biskupia: Misericordia et veritas
(Miłosierdzie i prawda)

urodzony: 27.07.1944, Hucisko k. Leżajska
święcenia prezbiteratu: 21.06.1969
święcenia biskupie: 25.03.2004
Funkcje w KEP:
– Członek Rady Naukowej
– Członek Komisji Duchowieństwa
– Przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich