Modlitwa za: Arcybiskup HENRYK HOSER SAC

Biskup Warszawsko-Praski

Dewiza biskupia: Maior est Deus
(Bóg jest większy)

urodzony: 27.11.1942, Warszawa
święcenia prezbiteratu przyjął w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego: 16.06.1974
święcenia biskupie: 19.03.2005
mianowany arcybiskupem: 22.01.2005
Funkcje w KEP:
– Członek Rady ds. Rodziny
– Członek Komisji Duszpasterstwa
– Członek Komisji ds. Misji
– Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
– Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r.
– Członek (z wyboru) Rady Stałej
Inne funkcje:
– Członek Rady Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”